Jde o obchodní vztah sjednaný mezi leasingovou společností a nájemcem. Cílem operativního leasingu však není jako u ostatních forem pořizování vozidel přechod předmětu leasingu do majetku nájemce. Operativní leasing je často nazýván jako „full-service leasing“. Již z názvu lze vyčíst, že se jedná o balíček služeb, který nájemci poskytuje maximální servis a komfort.

Operativní leasing je časově vymezený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu. Na rozdíl od leasingu finančního zůstává předmět po ukončení řádné doby leasingu i nadále ve vlastnictví pronajímatele.

U operativního leasingu není délka pronájmu nijak omezena, záleží na potřebách klienta. Ve většině případů se jedná o pronájem na jeden až čtyři roky. Po dobu celého pronájmu klient využívá služeb leasingové společnosti.

Leasingová společnost vyřizuje za klienta nákup a přihlášení vozu, uzavření povinných a havarijních služeb včetně různých připojištění (pojištění skel, náhradní vozidlo apod.), hradí veškeré nezbytné poplatky (např. dálniční známka, silniční daň, poplatek za rádio apod.) a vystavuje kartu na pohonné hmoty. Dále leasingová společnost zajišťuje pravidelný servis, výměnu pneumatik a v případě pojistné události zařizuje vše nezbytné k její likvidaci.

Leasingové splátky by měly zahrnovat veškeré poplatky a náklady spojené s provozem automobilu.

 

 JE OPERATIVNÍ LEASING VÝHODNÝ?

Jak vyplývá z textu, operativní leasing je zcela odlišný od finančního leasingu, se kterým se běžný spotřebitel setkává častěji.

Výhodou operativního leasingu je, že:

 • po dobu operativního leasingu i po ukončení zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti
 • všechna rizika, spojená s vlastnictvím předmětu na sebe přebírá leasingová společnost
 • všechna rizika, spojená s provozováním předmětu na sebe přebírá leasingová společnost
 • všechna rizika, spojená s poškozením, zničením nebo ztrátou předmětu přebírá leasingová společnost

Další nepochybné výhody, proč právě operativní leasing:

 • pozitivní vliv na cash-flow
 • není podmíněna první zvýšená splátka či akontace – firma tak může investovat volné finanční prostředky do činnosti podnikání
 • jednoduchá administrativa – veškeré služby jsou fakturovány jednou částkou
 • úspora na mzdách – není potřeba vlastní zaměstnanec, který by pečoval
  o vozový park či řešil pojistné události
 • neexistuje minimální doba trvání smlouvy – vhodné využít na krátkodobé
  či jednorázové projekty

Z výše uvedeného vyplývá, že operativní leasing je výhodnější spíše pro právnické osoby než pro fyzické osoby. Společnosti si tak mohou na potřebnou dobu zapůjčit několik předmětů leasingu, aniž by byla potřeba vysokých finančních prostředků. Zvolíte-li právě tento produkt, vše potřebné za Vás vyřeší leasingová společnost. Musíte ale počítat i s tím, že všechny úkony a veškerá rizika má leasingová společnost započítané v leasingové splátce.

Po ukončení smlouvy umožňují některé leasingové společnosti odkoupení předmětu leasingu. Vše spočívá na domluvě. Výhodnost koupě závisí na mnoha faktorech: pořizovací cena předmětu, délka smlouvy, stupeň opotřebení (aktuální cena předmětu) a v neposlední řadě zůstatková cena.

Nezávazná poptávka

10 tis
100 tis
250 tis
500 tis
750 tis
1 mil
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
24
36
48
60
72
84