Zpětný leasing poskytuje společnostem finanční prostředky a zdroje z majetku, který již společnost nějakou dobu používá ke svému podnikání. Jedná se o velmi specifický produkt, který funguje na principu odkoupení předmětu, který již společnost eviduje ve svém hmotném investičním majetku a jeho následném splácení.

PRINCIP ZPĚTNÉHO LEASINGU

Jedná se o nevšední typ leasingu, kde dochází ke změně majetkových práv k předmětu leasingu. Jednoduše řečeno, Vy jako majitelé předmětu leasingu „prodáte“ onen předmět leasingové společnosti a následně na tento předmět uzavřete leasingovou smlouvu. Touto operací získáte hotovost, která může být například použita pro další rozvoj Vašeho podnikání. Cena předmětu leasingu je určena soudním znaleckým posudkem. Na trhu existuje hned několik leasingových společností, které zpětný leasing běžně nabízí, avšak tento druh leasingu nenabízí každá společnost.

 

PŘEDMĚT ZPĚTNÉHO LEASINGU

Předmětem zpětného leasingu mohou být automobily, výrobní zařízení, stroje apod. Může se jednat jak o nová zařízení, tak i o zánovní (opotřebované).

VÝHODY ZPĚTNÉHO LEASINGU

  • rychlé získání finančních prostředků
  • daňové výhody, které leasing nabízí

Nezávazná poptávka

10 tis
100 tis
250 tis
500 tis
750 tis
1 mil
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
24
36
48
60
72
84